SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Styrelsen2

Elever

Elever

I vårt Hall of Fame kan du läsa om vart gamla konservatorieelever tagit vägen och på denna sida hittar du mer information om den aktiva elevkåren och webbgruppen. Och vill du läsa vad eleverna tycker om Musikkonservatoriet ska du klicka här!

Elevrådet

Elevkåren vid Musikkonservatoriet Falun är livligt fungerande och har tät och givande kontakt med skolledningen. Elevkårsstyrelsen omväljs varje år, och exempel på frågor som elevkåren sköter är tilldelning av övningsrum och produktion av Luciatåg.

Elevkåren arrangerar också inspark, julbal och vårfest, samt ger ekonomiskt stöd till gymkort till elever på skolan.

Webbgruppen

Webbgruppen är en elevgrupp som har till uppgift att hjälpa till med synpunkter på utformning och drift av skolans hemsida.